Kinetic art

Tijd en Beweging uitbeelden in het kunstgebeuren zijn aloude motiveringen.

Sinds begin 20e eeuw hebben kunstenaars de suggestie van beweging gebracht in kunst. Dit is gedaan om de mogelijkheden te onderzoeken van beweging, gedeeltelijk om het element van tijd te introduceren en om te benadrukken het belang van machine en technologie in de moderne wereld en om te onderzoeken de manier van kijken naar een kunstobject. In de jaren 1950 en 1960 werd er geëxperimenteerd met geometrische vormen waarbij de kijkers verwrongen beelden kregen van kunstobjecten, alhoewel statisch, waarbij de indruk van beweging werd gewekt.

Voor mijzelf is Kinetic Art de stimulans om deze kunst te bewerken in 3D uitingen met invloeden van Pop Art en Design en het creëren van kleurvolle panelen gebaseerd op de hedendaags Moderne Kunst. Dit heeft geresulteerd in de creatie van interessante kustvormen en ontwikkelingen die steeds verder gaan.

De kunstobjecten zijn gelimiteerd tot een oplage van 5 exemplaren per maat. Meestal zijn er 2 of 3 verschillende maten per kunstobject. Het kunstobject is voorzien van een nummering en zegel op de achterkant van het paneel. Een certificaat van echtheid van het kunstobject wordt meegeleverd.

Kunstobjecten kunnen ook in opdracht worden gemaakt in nauw overleg met de klant. Hierbij worden de persoonlijke wensen van de klant vastgelegd, denk hierbij aan dierbaren, kinderen en familie, dieren of combinaties van diverse uitingen van natuur en steden. Het doorlopen van de diverse stadia in het proces tot creatie van het kunstobject vergt de nodige tijd en wordt altijd in overleg met de klant besproken. Voor persoonlijke opdrachten kunt u contact met mij opnemen en zal in goed overleg voor de wensen een planning worden gemaakt voor de opdracht.

Franky art (Frank Pels)